TERAPIA GESTALT

Dlaczego Terapia Gestalt? Co oznacza ten dziwny termin? To nazwa niemiecka i żadne słowo w innym języku nie oddaje jego znaczenia, dlatego zachowano termin Gestalt we wszystkich językach. Ten niemiecki czasownik oznacza „kształtować, nadawać znaczącą strukturę”. Dlatego Gestalt jest formą ustrukturyzowaną, kompletną i nabierającą sensu tylko dla nas. Chodzi o to, że całość jest czymś innym, niż suma jej części. Ciąg nut jest czymś innym, niż symfonia. Ważnym jest też, że część w całości jest czymś zupełnie innym, niż ta sama część z osobna, lub włączona w inną całość – bo przecież zupełnie czym innym jest nagość w wannie niż spacer nago przez Rynek w Krakowie… Aby więc móc cokolwiek zrozumieć, trzeba umieć spojrzeć w jak najszerszej perspektywie.

COUNSELLING GESTALT

Terapia to „osiąganie pożądanego stanu zdrowia, przy użyciu różnych zabiegów, np. psychoterapii…” tyle mówi słownik.
Gestalt, jako terapia, ma na celu utrzymanie człowieka w stanie harmonijnej równowagi. Ma mu pomóc odnaleźć dobre samopoczucie. Jak mówił Fritz Perls (twórca Gestaltu) – moja metoda jest zbyt dobra, aby zatrzymać ją tylko dla ludzi chorych. Taka wizja terapii zakłada nie tylko leczenie, ale także rozwój osobisty człowieka, czy poszerzanie jego potencjału. To nieco inne założenia, niż cele normalizujące, „uzdrawiające”, czy stawiające na dostosowanie się do społeczeństwa. Bo jak twierdził Kurt Goldstein normalności nie powinno się definiować przez adaptację, a wręcz przeciwnie, przez zdolność tworzenia nowych form.

Dzięki terapii Gestalt człowiek może:

 • stać się bardziej świadomy tego, kim jest, wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami,
 • wziąć życie w swoje ręce, zgodnie z zasadą samoodpowiedzialności i samoregulacji,
 • całościowo spostrzegać siebie oraz własne otoczenie, dokonywać aktywnych zmian w swoim funkcjonowaniu.

Głównym celem terapii Gestalt jest między innymi:

 • wzrost umiejętności definiowania swoich potrzeb,
 • głębsze zrozumienie przyczyn własnych wyborów,
 • nadawanie znaczenia własnym doświadczeniom
 • uświadomienie sobie, jakie są konsekwencje podejmowanych działań,
 • poznawanie siebie, poprzez pełniejszy kontakt ze swoim obszarem emocjonalnym i cielesnym.

DLA KOGO JEST TERAPIA GESTALT?

Terapia Gestalt stosowana jest w różnych sytuacjach, celach i kontekstach terapii:

 • indywidualnej,
 • par,
 • rodzin,
 • w grupach terapeutycznych, bądź rozwoju osobistego,
 • w instytucjach (szkołach, ośrodkach dla młodzieży niedostosowanej, szpitalach psychiatrycznych itp.),
 • w przedsiębiorstwach – by polepszyć kontakty, wzbogacić ludzkie relacje, uzdrawiać sytuacje konfliktowe, pobudzać kreatywność.

Terapia Gestalt przeznaczona jest nie tylko dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jest ona dla tych wszystkich ludzi, którzy dostrzegają swoje problemy emocjonalne i nie radzą sobie z nimi, albo dla tych którzy pragną poprawić jakość swojego życia. Perls chętnie prezentował swoją metodę, jako terapię normalnych. Celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości na temat siebie, swoich ograniczeń, przeżywania i doświadczania cielesności, oraz kontaktów z innymi ludźmi. To, czego sobie nie uświadamiasz – kontroluje ciebie; to co sobie uświadamiasz – jesteś w stanie kontrolować.
Jeżeli doświadczasz jakiejś formy dyskomfortu psychicznego, cierpienia emocjonalnego, kłopotu, nie potrafisz odnaleźć swojego dobrostanu – terapia Gestalt może Ci pomóc.

TERAPIA GESTALT

Fritz Perls twórczo połączył, doprowadzając do spójnej syntezy, różne prądy filozoficzne, metodologiczne i terapeutyczne. To metoda znajdująca się pomiędzy Freudowską psychoanalizą, terapiami ciała zapoczątkowanymi przez Wilhelma Reicha, psychodramą, egzystencjalizmem oraz filozofiami orientalnymi.
Gestalt zintegrował ludzkie istnienie – połączył na nowo człowieka w całość – jego zmysły, emocje, intelekt, ciało, a także społeczne i duchowe wymiary. Teoria i praktyka Gestaltu kładzie nacisk na świadomość aktualnego doświadczenia TU i TERAZ, w relacji JA i TY. Akcentuje wartość emocjonalnego i cielesnego odczuwania i pomaga je wyzwolić (często tłumione w myśl kulturowych „zobowiązań”). Gestalt podkreśla wartość prawdziwego kontaktu z innymi. Mówi, jak ważne jest uświadomienie sobie wewnętrznych mechanizmów, które zmuszają nas do powtarzania różnych zachowań. Pokazuje nasze procesy, które blokują, lub przerywają kontakt, czy cykl zaspokajania potrzeb, obnaża nasze lęki i zahamowania. Gestalt nie wyjaśnia, ale pozwala wypróbowywać nowe rozwiązania, mniej jest istotnym by wiedzieć dlaczego, ważniejszym staje się by poczuć jak, a to pobudza zmianę. Chodzi o to, by poznać siebie samego i zaakceptować takiego, jakim się jest – a nie zmieniać się, czy dostosowywać do jakiegoś modelu.

TECHNIKI PRACY TERAPII GESTALT

Terapia Gestalt łączy różne metody i techniki – werbalne (rozmowa z terapeutą w bezpiecznych warunkach, w których możesz zmierzyć się ze swoimi trudnościami i poszukać przestrzeni do zmiany) i niewerbalne (takie jak – praca z ciałem, głosem, oddechem, wyrażaniem emocji, praca nad energią, praca ze snami, psychodrama i zajęcia twórcze, jak rysunek, taniec, czy śpiew. (Opracowałam na podstawie Serge Ginger: Gestalt. Sztuka kontaktu. Warszawa 2004).