PSYCHOTERAPIA:

 • terapię Gestalt, counselling – indywidualna, par i grupowa
 • e-counselling (spotkania „rozwojowe” na skypie lub innych wybranych komunikatorach,
  dla osób nie mogących wziąć udziału w sesji indywidualnej w ten sposób pracuję głównie z osobami przebywającymi za granicą)
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • treningi terapeutyczno-rozwojowe
 • szkolenia z zakresu komunikacji, autoprezentacji, Public Relations
 • grupy wsparcia
 • interwencje kryzysowe
 • konsultacje

JEŻELI DOŚWIADCZASZ:

 • problemów emocjonalnych
  (choroba, utrata bliskiej osoby (rozstanie, żałoba, poronienie), nerwica, obniżenie nastroju, stany lękowe, depresja, DDA, DDD)
 • trudności interpersonalnych (partnerskich, rodzinnych, wychowawczych, w związkach, w pracy, z szefem itd.)
 • problemów zawodowych (niepewność, zwątpienie, wątpliwości, czy podążasz we właściwym kierunku, potrzeba sformułowania celów zawodowych itd.)
 • poczucia braku sensu i kryzysu życiowego
 • dolegliwości psychosomatycznych (bólów, napięć o niezdiagnozowanym pochodzeniu)
 • niskiego poczucia własnej wartości, poczucia zagubienia, bądź niezadowolenia
 • problemów związanych z doświadczaniem emocji (uważasz je za nieadekwatne, nadmierne, nierozpoznane, trudne do zdefiniowania)
 • potrzeby wsparcia w byciu rodzicem
 • albo po prostu pragniesz się rozwijać, rozpoznawać swój potencjał, poszerzać swoją świadomość, kreatywność, chcesz rozpoznać swoje mocne strony i potencjał

ZAPRASZAM DO KONTAKTU I NA KONSULTACJE:

tel. 601 55 96 33 (konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny)
Spotkanie indywidualne 130 złotych (50 minut)
Spotkanie z parą 180 złotych (60 minut)
Spotkanie online (Skype) 150 złotych